Amerikoniškoji tragedija I dalis

Rež. Giedrys Marijonas

Įvertinimas:
***  
Prisijunkite ir balsuokite!

Filmo aprašymas:

"(I serija) „Maloni draugija“

Amerika, 3-asis XX amžiaus dešimtmetis.
Moderniu tiems laikams „Dodžu“ važiuoja jaunuolis. Tai Klaidas Grifitsas, vėluojantis į aukštuomenės jaunimo susitikimą užmiesčio viloje. Net simpatingos Sondros Finčli romantiškos idėjos menkai blaško pastebimą jo įtampą. Tuo tarpu kažkur kitur mieste, prokuroro Meisono Orvilo biure, pasirodęs jo padėjėjas Heitas supažindiną bosą su laikraščių aprašinėjama nelaime ežere (apvirtusi valtis, merginos lavonas, nerastas jos pakeleivis), tikina, esą, tai žmogžudystė, kad verta imtis šios bylos, galinčios būti koziriu rudeniniuose teisėjo rinkimuose. Orvilas sutinka. Netrukus jiedu – o paskui ir reporterių būrys -- aplanko skurdų fermerių Oldenų, kurių duktė Roberta ir paskendo, būstą. Tuo pat metu paplūdimyje pradinis jaunimas tingiai tebesidegina, tauškia, poilsiauja, tačiau sutrikęs Klaidas, išvydęs valtimi artėjant nepažįstamus vyrus, persirengia ir neria į mišką. Čia jį, ginklą nukreipęs, sulaiko šerifo padėjėjas. Klaidą kaltina nužudžius nuo jo kūdikio laukusią Robertą. Vaikinas bando viską neigti, bet painiojasi, išgirdęs idėją suvesti jį akistaton su aukštuomenės jaunimu, pasiduoda ir atsiduria įtariamųjų kameroje.

Daugiau Mažiau

Vaidina:

Klaidą Grifitsą – Gediminas Storpirštis, Sondrą Finčli – Ana Aleksachina, Robertą Olden – Aida Zara, Meisoną Orvilą, prokurorą, -- Regimantas Adomaitis, Fredą Heitą, tardytoją, -- Algirdas Šemeškevičius, Semiuelį Grifitsą, Klaido dėdę, -- Rimantas Siparis, Elizabetę Grifits, jo žmoną, -- Rūta Staliliūnaitė, Gilbertą Grifitsą, jų sūnų, – Arūnas Storpirštis, Eisį Grifitsą, Klaido tėvą, -- Henrikas Kurauskas, jo žmoną -- Eugenija Pleškytė, Taitusą Oldeną, Robertos tėvą, -- Edgaras Liepinis, jo žmoną – Antra Liedskalninia, advokatą Džefsoną – Algimantas Masiulis, Smilį – Aleksas Burnickas, Džilę – Edita Sagatauskaitė, Erlą – Remigijus Sabulis, advokatą Belnepą – Timofejus Spivakas, Parkerį – Valdemaras Chlebinskas, Tobį – Vytautas Šapranauskas, administratorių – Andrius Šiuša, pasiuntinių viršininką -- Adolfas Večerskis, Bertiną – Nijolė Oželytė, barmeną – Jonas Biržys, lordą -- Algimantas Mockus, mis Sanders, Orvilo sekretorę, -- Kristina Andrejauskaitė, šerifo padėjėją -- Algimantas Mažuolis, poną Finčlį, Sondros tėvą, --Algimantas Bružas, misis Finčli -- Lilija Mulevičiūtė, reporterį -- Vladas Bagdonas, teisėją – Antanas Gabrėnas; Edmundas Mikulskis, Rimvydas Muzikevičius, Galina Dauguvietytė, Gerardas Žalėnas, Linas Paugis, Rimantas Bagdzevičius, Egidijus Paulauskas, Saulius Balandis,Tatjana Selichova, Vidas Petkevičius, Arvydas Dapšys, Henrikas Mikalauskas, Vytautas Petruškevičius, Algirdas Pintukas, Antanas Pikelis, Irena Žitkutė, Povilas Saudargas, Vladislovas Radvilavičius, Vladas Sipaitis, Algirdas Vrubliauskas, Algirdas Zalanskas, Nikolajus Trusovas, Algimantas Kundelis, Rimantas Gučas ir kt.

Daugiau Mažiau
Vaidybinis
Melodrama
1981
01 val. 5 min.
Morkus Pranas
Mockus Algimantas
Šiugžda Algimantas
Vilkončius Laimis
Adomaitis Regimantas
Aleksachina Ana
Andrijauskaitė Kristina
Bagdonas Vladas
Biržys Jonas
Bružas Algimantas
Burnickas Aleksas
Chlebinskas Voldemaras
Gabrėnas Antanas
Kurauskas Henrikas
Liedskalninia Antra
Liepinis Edgaras
Masiulis Algimantas
Mažuolis Algimantas
Mockus Algimantas
Mulevičiūtė Lilija
Oželytė Nijolė
Pleškytė Eugenija
Sabulis Remigijus
Sagatauskaitė Edita
Šapranauskas Vytautas
Šemeškevičius Algirdas
Siparis Rimantas
Šiuša Andrius
Spivakas Timofejus
Staliliūnaitė Rūta
Storpirštis Arūnas
Storpirštis Gediminas
Večerskis Adolfas
Zara Aida
Daugiau Mažiau
Lietuvos kino studija

Susiję filmai

Parsisiųskite

Parsisiųskite "Kino fondas" mobiliąją programėlę iOS ir Android operacinės sistemos įrenginiams (telefonams, planšetėms).

Parsisiųskite:

App store App store

Projekto vykdytojas

Projekto partneris


2014-2017 © AVAKA