Prisijungti
Ieškoti
Faktas Faktas
 

Faktas

Rež. Almantas Grikevičius

> Žiūrėti filmą 86 min. Filmas skirtas tik asmeninei peržiūrai.
Faktas Faktas
 
Įvertinimas:
***  
Prisijunkite ir balsuokite!
Dalintis per:

Filmo aprašymas:

Dzūkijos kaime aušta žavus 1944 metų birželio rytas. Valstietis Peciukonis, į dangų pažvelgęs, svajingai nutęsia: „Dienelė bus...“. Bet dangumi virš lietuviško kryžiaus ir trobų lėtai praslenka vokiškųjų lėktuvų eskadrilė: vyksta karas. Už kadro apie smulkiausius šios dienos įvykius vėlesnių laikų tardytojui atsakinėja Peciukonio dukra Teklė. O ekrane ji, dar visai jauna, žada ją pamilusiam paaugliui Vincai „ilgą gyvenimą“, prisimena apsaugos leitenanto Šaknio, mokėjusio lietuviškai, užėjimą pas tėvą, gandus apie susprogdintą vokiečių mašiną, poezijos mylėtojo Šaknio jai kartotą frazę, esą nekenčiąs savo uniformos. Kaimas po truputį bunda, valstietis, pramintas Džanu-amerikonu, nes buvo uždarbiavęs Amerikoje, triūsia prie avilių, pas apsilankiusią gretimo kaimo siuvėją susirenka vietinės klientės: Ona, neseniai praradusi vyrą girininką (jai ir pačiai neaišku, ar vyrą nušovė vokiečiai, ar partizanai), su vyru ir mergyte pasirodžiusi Kazia, vėl vaiko besilaukianti, kitos moterys. Dabar jau Ona atsakinėja į klausimus, kartais – net kadre, iš anos dienos, tiesiai į kamerą-nematomą tardytoją. 11 valandą į kaimą įvažiuoja vokiečių tankai bei kareivių pilni sunkvežimiai. Vietinius ištraukia iš namų, suvaro į didelę pievą, vyrus ir moteris atskirai, liepia sėstis ant žemės. Ilgai sėdėdami, žmonės spėlioja: gal kokių apkasų kasti varysią? Miklesnės moterys, nerimui augant, eina pas vokiečius įrodinėti turinčios teisę malonei: Karolina rodo Stanislovo parašytus sūnaus, neva tarnaujančio vokiečių armijoje, laiškus, Ona pasakoja, kad jos vyrą nušovę partizanai. Iš žmonių ratų, ginkluotų sargybinių saugomų, išeina ir Buckai. Norėjo aiškintis, kad iš kito kaimo, bet vienišas šūvis patiesia Buckų, Kazia nuo jo, mirštančio, pečių pasigriebia dukrelę. Ant sunkvežimyje važiuojančio vokiečių kareivio Šmidermano vaizdo irgi pasigirsta būsimieji, pokariniai tardytojo klausimai, prisimenama operacija „Teisingumo diena“. Pasirodo ir baudėjų vadas pulkininkas Titelis, vadovaujantis keršto dėl susprogdintos mašinos akcijai. Kaip aiškėja iš Šmidermano parodymų, šauti į Buckų buvo Titelio, nenorinčio „teisingumo dieną paversti cirku“, įsakymas. Savo istorijas pasakoja vachmistras Vetmanas, paskui – Titelio raštvedys, dar ir suktas kaimo keistuolis, viengungis Stanislovas, pabėgęs iš darbų Saksonijoje. Bandė išgelbėti motiną, kažkada mylėtą Kazią, bet leitenantas Akermanas atsakė: „Per vėlu. Atvyko pulkininkas Titelis“. Tiesa, patį Stanislovą, kaip dirbusį Reichui, liepė nuvesti į pašalę. Kareiviai rekvizuoja sodiečių turtą. Padegama pirmoji troba. Vinca dar spėja šakėmis persmeigti mažiausiai kaltą Šaknį – ar iš kvailumo, ar iš pavydo. Paskui žmonės varomi į didelius klojimus. Eina giedodami šventas giesmes. Durys už jų užsiveria. Palikti gyvieji naktį praleidžia Džano nesudegintoje troboje. Iš ryto – tik nuodėguliai, pelenai, vėjas, bet ir gamtos ženklai: buvusio lietaus lašnojimas nuo lapų, išlikusiame lizde besiritantys viščiukai.

Daugiau Mažiau

Vaidina:

Peciukonį – Algimantas Masiulis, Teklę, jo dukterį, – Irena Marija Leonavičiūtė, Oną, jos seserį, – Jelena Solovej, Vincą – Saulius Balandis, leitenantą Jozefą Šaknį – Juozas Budraitis, pulkininką Titelį – Donatas Banionis, kerdžių Aleksandrą – Leonidas Obolenskis, Stanislovą – Aleksandras Kaidanovskis, jo motiną -- Eugenija Šulgaitė, siuvėją – Doloresa Kazragytė, Joną Buckų – Regimantas Adomaitis, Kazią, jo žmoną, -- Vaiva Mainelytė, jų dukrytę – Justina Širvinskaitė, grandinį Šmidermaną – Uldis Dumpis, „Džaną-amerikoną“ – Laimonas Noreika, Karoliną, jo žmoną -- Eugenija Pleškytė, leitenantą Akermaną -- Arnis Licitis, panelę Salomėją -- Elvyra Piškinaitė, Antaną -- Algis Kybartas; Valentinas Masalskis, Danguolė Baukaitė, Milė Šablauskaitė, Kristina Gudonytė, Peteris Liepinis, Artūras Pravilonis, Edgaras Savickis, Teodoras Četrauskas, Valerija Marcinkevičiūtė, Olga Mažeikytė, Linas Pečiūra, Regina Zdanavičiūtė, Aleksandras Ribaitis, Rasa Kirkilionytė, Irena Litvinovič, Ieva Čekuolytė, Irena Liutikaitė, Nijolė Lepeškaitė, Juris Pliavinis, Eugenijus Olbikas, K.Baranauskas, F.Černiauskaitė, L.Grabovskis, A.Silinis, A.Morkansas, E.Mekšas ir kt. Tardytojo balsas – Kostas Smoriginas.

Daugiau Mažiau
Lietuva
Vaidybinis
Drama
1980
01 val. 26 min.
Vytautas Žalakevičius
Donatas Pečiūra
Galius Kličius
Viktorija Bimbaitė
Regimantas Adomaitis
Saulius Balandis
Donatas Banionis
Danguolė Baukaitė
Juozas Budraitis
Ieva Čekuolytė
Teodoras Četrauskas
Uldis Dumpis
Kristina Gudonytė
Aleksandras Kaidanovskis
Doloresa Kazragytė
Rasa Kirkilionytė
Algis Kybartas
Irena Marija Leonavičiūtė
Nijolė Lepeškaitė
Arnis Licitis
Peteris Liepinis
Irena Litvinovič
Irena Liutikaitė
Vakaris Lopas
Vaiva Mainelytė
Valerija Marcinkevičiūtė
Valentinas Masalskis
Algimantas Masiulis
Olga Mažeikytė
Laimonas Noreika
Leonidas Obolenskis
Eugenijus Olbikas
Juris Pliavinis
Daugiau Mažiau
Lietuvos kino studija

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto partneris

Projekto partneris


2014-2024 © AVAKADEMIJA, VŠĮ

Ši funkcija galima tik prisijungus.
x Prašome patvirtinti jog tikrai norite įsigyti bilietą filmui "..." ir iš Jūsų piniginės bus nuskaityta ... € suma.