Niekas nenorėjo mirti

Rež. Žalakevičius Vytautas

Įvertinimas:
***  
Prisijunkite ir balsuokite!

Filmo aprašymas:

Ketverių stotingų kaimo brolių Lokių tėvas, tuojau po karo apsiėmęs būti kaimo tarybos pirmininku, naktį užsibuvo darbe, ir jį nušovė. Lietuvos kaimas kraujuoja. Broliai, palaikomi iš apskrities atvykusio partinio sekretoriaus, prievarta paskiria į vakuojančią vietą kurčnebylio batsiuvio sūnų Vaitkų. Šis bando būti „savas“ (o tai tolygu pergudrauti) ir patriotams, ir raudoniesiems. Vyriausias Lokys -- Bronius kviečia valstiečius į žūtbūtinį mūšį, tačiau didelio entuziazmo nesusilaukia (Marcinkus: „Nusišikt man ant jūsų šautuvų. (...) Kiekvienam maloniau žiūrėti arkliui į uodegą negu angelams į veidus“). Vis dėlto išankstinis grupuočių susirėmimas, tarsi kokia repeticija, įvyksta malūne. Tai nieko neišsprendžia iš esmės. Vaitkaus, išdavusio partizanų planus, žūtis vieną ankstyvą rytą tampa tarsi signalu. Paaiškėja, kad partizanų vadas, vadinamas „Aitvaru“, – iš tiesų kaime pravardžiuojamas „šventu Juozapu“ žmogus, buvęs laisvos Lietuvos karininkas, romantikas (apie save-„Aitvarą“: „Gal nori, kad žmonės apie jį dainas sudėtų“). Per pagrindinį susišaudymą laimi kairieji, tačiau baigiamajame kadre pasirodančio senovinio medinio Rūpintojėlio povyzoje ir žvilgsnyje – tik sopulys.

Daugiau Mažiau

Vaidina:

Regimantas Adomaitis – sūnus Donatas, Vija Artmanė – Ona, Bronius Babkauskas – Marcinkus, Donatas Banionis – Vaitkus, Antanas Barčas – „Barzda“, Juozas Budraitis – sūnus Jonas, Kazys Vitkus – Lokys, tėvas, Regina Zdanavičiūtė – Marcinkaus žmona, Algimantas Masiulis – sūnus Mykolas, Laimonas Noreika – šventas Juozapas/„Aitvaras“, Bruno Oja – sūnus Bronius, Vytautas Tomkus – „Apuokas“, Eugenija Šulgaitė – motina, Antanas Šurna – sekretorius, Danguolė Baukaitė – Aldona, Ona Ališauskaitė, Balys Juškevičius, Algimantas Kundelis, Adomas Petkevičius, Juozas Rygertas, Henrikas Rimeika, Jonas Šablinskas, Algirdas Vrubliauskas, Leonas Zmirskas, Antanas Barčas

Daugiau Mažiau
Vaidybinis
Drama
1965
01 val. 47 min.
Žalakevičius Vytautas
Gricius Jonas
Kalinauskas Vytautas
Ničius Algirdas
Bimbaitė Viktorija
Apanavičius Algimantas
Adomaitis Regimantas
Ališauskaitė Ona
Artmanė Vija
Babkauskas Bronius
Banionis Donatas
Barčas Antanas
Baukaitė Danguolė
Budraitis Juozas
Juškevičius Balys
Kundelis Algimantas
Masiulis Algimantas
Noreika Laimonas
Oja Bruno
Petkevičius Adomas
Rimeika Henrikas
Rygertas Juozas
Šablinskas Jonas
Šulgaitė Eugenija
Šurna Antanas
Tomkus Vytautas
Vitkus Kazys
Vrubliauskas Algirdas
Zdanavičiūtė Regina
Zmirskas Leonas
Daugiau Mažiau
Lietuvos kino studija

Parsisiųskite

Parsisiųskite "Kino fondas" mobiliąją programėlę iOS ir Android operacinės sistemos įrenginiams (telefonams, planšetėms).

Parsisiųskite:

App store App store

Projekto vykdytojas

Projekto partneris


2014-2017 © AVAKA