Prisijungti
Ieškoti
Šešiolikmečiai, 3 serija Šešiolikmečiai, 3 serija
 

Šešiolikmečiai, 3 serija

Rež. Raimundas Banionis

> Žiūrėti filmą 64 min. Filmas skirtas tik asmeninei peržiūrai.
Šešiolikmečiai, 3 serija Šešiolikmečiai, 3 serija
 
Įvertinimas:
***  
Prisijunkite ir balsuokite!
Dalintis per:

Filmo aprašymas:

III serija
Kaunas, 1944-ųjų rugpjūtis. Vokiečių kariai traukiasi iš miesto. Į komjaunimo komitetą, kuriam vadovauja P.Jasaitis, iškviečiamas Laurynas. Jam duodama užduotis įkurti mieste jaunimo klubą. Laurynas pasiūlo įkurti tokį klubą Vizbaro name. Jasaitis duoda Laurynui ginklą, ir liepia jį visada su savimi nešiotis, nes „mieste pasitaiko užpuolimo atvejų.“
1946-ųjų lapkritis. Vizbaro namuose steigiamas jaunimo klubas. Jasaitis įspėja Lauryną, kad mieste užpuldinėjami ir apiplėšinėjami senukai. Prašo pranešti, jei kas nors klube pasirodytų su vogtais daiktais. Laurynas pasisiūlo padėti saugoti naktimis prekinių traukinių stotį.
Laurynas ir Loda eina į svečius pas mokytoją Draugelį. Tačiau mokytojo namuose yra „neprašytų“ svečių. Lauryną neramina klausimas: kas jie tokie? Vagys, tačiau ką ten vogti -- „juk be knygų nieko nėra“.
Mokykloje mokiniai nagrinėja Balio Sruogos dramą „Apyaušrio dalia“. Paaiškėja, kad mokytojas Draugelis ir B.Sruoga kalėjo vienoje koncentracijos stovykloje. Laurynas ir į pamokas vaikšto su ginklu. Mokytojas tai pastebėjęs, griežtai jį subara ir uždraudžia į mokyklą nešiotis ginklą. Tačiau Jasaitis jam paaiškina, kad Laurynas turi teisę net mokykloje būti su ginklu, nes jis vykdo užduotį.
Loda svajoja būti geležinkeliečiu. Papasakoja apie tai Janinai, kuri rodo jam dėmesį, padovanoja savo megztas pirštines.
Laurynas, Loda naktį savavališkai ateina saugoti prekinių traukinių stoties -- „papildoma apsauga“. Iš vieno vagono kažkas iššoka su vogtais daiktais. Jiems pasirodo, kad tai „Timpa“. Draugams labai neramu dėl jo likimo – jei „Timpa“ ir toliau vagiliaus, jis pražus. Jie nori jam padėti, sudominti kuo nors, ir stengiasi atvilioti į klubą. Tačiau „Timpa“ įtariai žiūri į kvietimą lankytis klube, labiau jį domina ten esantis užrakintas kambarys, kuriame sudėti likę Vizbarų daiktai.
Laurynas su draugais atvažiuoja į kaimą agituoti jaunimą už tarybų valdžią. Salės gale šmėkšteli lyg pažįstamas siluetas. Labai panašus į Vizbariuką, kuris laikomas kartu su tėvu pabėgusiu į Vakarus.
Klube šokiai. Janina kviečia šokti Lodą. Pasirodo „Timpa“ su savo sėbrais. Naktį klube įvyksta apiplėšimas. Sugaunamas „Timpa“. Laurynas ir Loda labai pergyena dėl tokio savo draugo likimo. Jasaitis juos guodžia: „gerai, jog „Timpa“pakliūvo pas juos -- pasėdės ir ateis į protą, o kiti jį būtų sušaudę.“
Laurynui kyla įtarimas, kad Vizbarų šeima nepasitraukė į Vakarus, kad jie slapstosi kažkur miškuose ir kovoja prieš tarybų valdžią. Jis supranta, kad tą vakarą mokytojo Draugelio namuose tarp „neprašytų svečių“ matė ir tėvą Vizbarą.
Jaunuoliai išvažiuoja į kaimą, į darbo stovyklą. Loda ateina atsisveikinti su Janina. Įsimylėjėliai turi daug ką pasakyti vienas kitam, bet nedrįsta. Loda pakviečia Janiną atvažiuoti į kaimą per jo gimtadienį.
Jaunuoliai kuriasi kaime. Virėja Onutė krinta į akį Laurynui. Išaiškėja, kad kaime svetima pavarde gyvena ir dirba bibliotekoje Vizbariukas. Laurynas įtaria, kad jis slapta perduoda žinias tėvui į mišką. Laurynas pakviečia Vizbariuką prisidėti prie jų. Nors šis sutinka, tačiau Laurynas supranta, kad juo pasitikėti negalima.
Reikia važiuoti į miestą. Laurynas ir Loda net susipyksta, kuris važiuos. Išvažiuoja Loda. Pakeliui jį nušauna. Laurynas labai sukrėstas savo geriausio draugo mirties. Jis nori atkeršyti – eiti į mišką ir kovoti. Tačiau Jasaitis jį sulaiko – reikia gerai viską apgalvoti ir suorganizuoti viską taip, kad pavyktų suimti visą „miškinių“ gaują. Laurynas pareikalauja, kad Vizbariukas suorganizuotų susitikimą su savo tėvu.
Vieną naktį Laurynas susitinka miške su Vizabriuko tėvu. Jis siūlo jam pasiduoti, nes vis tiek pralaimės. „Jei patys pasiduosite, tai teismas atsižvelgs“, -- sako Laurynas. Vizbaras sutinka pagalvoti apie tai. Tačiau jis žino, kad jo sūnus dabar yra įkaitas „raudonųjų rankose“, kol Laurynas yra čia, pas jį. Vizbaras parodo savo įkaitus – Lauryno dėdę, tetą ir Janiną. Jei paleis jo sūnų, jis paleis Lauryno šeimą. Tačiau Vizbaro trobelė jau apsupta Jasaičio komandos. Įvyksta susišaudymas. „Miškiniai“ sunaikinti. Laurynas ir jo giminės grįžta į kaimą sveiki gyvi. Ir toliau išvažiuoja tęsti pradėtų darbų. "

Daugiau Mažiau

Vaidina:

Stasys Linda, Šarūnas Bartas, Loda – Andrius Rimkus, Andrius Bialobžeskis, Rapolas – Saulius Rutkauskas, Andrius Kairys, „Timpa“ -- Kęstutis Daugirdas, Rytis Paulauskas, „Niurzglys“ -- Saulius Šumanas, Tadas Dilys, Vizbaras – Saulius Repečka, Linas Pečiūra, Lauryno tėvas – Aurimas Babkauskas, Lauryno motina – Aldona Janušauskaitė, Lauryno sesuo Janina – Laura Martinonytė, mokytojas Draugelis – Valdas Jatautis, Povilas Jasaitis – Linas Paugis, Onutė – Ilona Balsytė, Vizbaro tėvas – Jonas Pakulis, gimnazijos direktorius – Vytautas Grigolis. Epizoduose: Eugenija Šulgaitė, Gediminas Karka, Vytautas Paukštė, Algirdas Paulavičius, Albinas Keleris, Viktoras Valašinas, Henrika Hokušaitė, Algirdas Lapėnas, Dainius Svobonas, Gražina Urbonaitė, Rimas Morkūnas, Ramūnas Žilakauskas, Vytautas Eidukaitis, Antanas Barčas, Romualdas Urvinis, D.Kapočiauskas, T.Paura, T.Daugilis, A.Vitkauskas, E.Kunevičius ir kt.

Daugiau Mažiau
Lietuva
Vaidybinis
Drama
1986
01 val. 4 min.
Vytautas Petkevičius
Jonas Tomaševičius
Vanda Survilienė
Galius Kličius
Irena Vabalienė
Faustas Latėnas
Aurimas Babkauskas
Ilona Balsytė
Andrius Bialobžeskis
Kęstutis Daugirdas
Tadas Dilys
Vytautas Grigolis
Aldona Janušauskaitė
Valdemaras Jatautis
Andrius Kairys
Laura Martinonytė
Jonas Pakulis
Linas Paugis
Rytis Paulauskas
Linas Pečiūra
Saulius Repečka
Andrius Rimkus
Saulius Rutkauskas
Saulius Šumanas
Daugiau Mažiau
Lietuvos kino studija

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto partneris

Projekto partneris


2014-2024 © AVAKADEMIJA, VŠĮ

Ši funkcija galima tik prisijungus.
x Prašome patvirtinti jog tikrai norite įsigyti bilietą filmui "..." ir iš Jūsų piniginės bus nuskaityta ... € suma.