Privatumo politika

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijai AVAKA ir KINOFONDAS.LT rūpi Jūsų privatumas.

Bet kokia šioje svetainėje KINOFONDAS.LT pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams, Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA (toliau - AVAKA), kuri yra KINOFONDAS.LT svetainės savininkė, negarantuoja pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. AVAKA neįsipareigoja taisyti vartotojų pateiktų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

KINOFONDAS.LT svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. AVAKA nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

KINOFONDAS.LT svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą ir elektroninio pašto adresą). Pateikdami asmeninę informaciją Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar KINOFONDAS.LT vidinei statistikai tvarkyti. Visi asmens duomenys, KINOFONDAS.LT gauti Jums naudojantis šiuo tinklalapiu, yra saugomi ir naudojami pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus. AVAKA neatskleidžia Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims prieš tai negavusi Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai privalo tai padaryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tuo atveju, kai KINOFONDAS.LT neprašomi Jūs pateikiate asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodote ją elektroniniame laiške), Jūs tai darote savo rizika ir prisiimate už tai atsakomybę. KINOFONDAS.LT tokios informacijos nenaudos rinkodaros tikslais, nebent tai būtų aiškiai nurodyta kontekste. Jūs turėtumėte žinoti, kad Jūsų internetu siunčiamas žinutes gali perskaityti kiti asmenys, todėl savo elektroniniuose laiškuose nesiųskite jokios informacijos, kurią norėtumėte išlaikyti konfidencialią. KINOFONDAS.LT negarantuoja jai siunčiamų elektroninio pašto žinučių gavimo ar žinučių turinio konfidencialumo apsaugos perdavimo internetu metu.

KINOFONDAS.LT svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, kiti žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, žymenų savininkams. Be išankstinio rašytinio AVAKA sutikimo draudžiama atgaminti visą šią interneto svetainę ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti. Taip pat draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus ar žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

KINOFONDAS.LT turi teisę be išankstinio perspėjimo pakeisti šią privatumo politiką. Tokiu atveju apie pakeitimus bus paskelbta šiame puslapyje, taigi Jūs visuomet būsite informuoti apie informaciją, kurią mes renkame, kaip ją naudojame ir kokiais atvejais ją atskleidžiame.

Parsisiųskite

Parsisiųskite "KINO FONDAS" mobiliąją programėlę iOS ir Android operacinės sistemos įrenginiams (telefonams, planšetėms).

"KINO FONDO" mobilioji programėlė koreguojama, todėl filmai šiuo metu joje neatnaujinami.

Parsisiųskite:

App store App store

Projekto vykdytojas

Projekto partneris


2014-2018 © AVAKA